PRINO-PLAST Sp. z o.o. JV
produkcja wyrobów higieniczno-kosmetycznych i medycznych

O firmie

Przetargi / Projekty Unijne

Nasze produkty

Nasze marki

Jakość

Kontakt
    
 
O firmie:

Historia
Rynki zbytu
Targi
Dotacje Unii Europejskiej

Dotacje z Unii Europejskiej

Realizowany przez nas projekt polegający na :

Budowie hali produkcyjnej oraz zakupie i montaży linii do produkcji podkładu bawełnianego dla płatków kosmetycznych

jest częściowo finansowany ze środków :

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

W ramach Priorytetu 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 1.249.878,58 PLN