PRINO-PLAST Sp. z o.o. JV
produkcja wyrobów higieniczno-kosmetycznych i medycznych

O firmie

Nasze produkty

Nasze marki

Jakość

Kontakt
    
 
Jakość:

Certyfikaty
Kontrola jakości
Ochrona środowiska

Polityka Jakości:

Strategicznym celem działalności firmy PRINO-PLAST jest produkcja i sprzedaż: wyrobów medycznych bezpiecznych dla pacjenta i produktów higieniczno-kosmetycznych najwyższej jakości zaspakajających potrzeby i oczekiwania klientów.

Realizacja polityki jakości osiągana jest przez:
  • doskonalenie systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 13485:2016
  • produkcję wyrobów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • planowanie, monitorowanie i usprawnianie warunków procesów wytwarzania
  • staranny dobór dostawców
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i ich świadomości na rzecz jakości
  • stałe podnoszenie bezpieczeństwa pracy
  • produkcję przyjazną dla środowiska