PRINO-PLAST Sp. z o.o. JV
produkcja wyrobów higieniczno-kosmetycznych i medycznych

O firmie

Nasze produkty

Nasze marki

Jakość

Kontakt
    
 
Jakość:

Certyfikaty
Kontrola jakości
Ochrona środowiskaOchrona środowiska

Produkcja artykułów higienicznych wytwarzanych w naszym przedsiębiorstwie nie należy do szkodliwych dla środowiska. PRINO-PLAST spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie o odpadach z dnia 11 maja 2001 roku. Odpady opakowaniowe zostają poddane odzyskowi i recyklingowi zgodnie z ustawą. Większość surowców jest pochodzenia naturalnego i całkowicie podlegają biodegradacji. Odpady powstające w procesie produkcyjnym zagospodarowujemy przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami. Stosowane technologie nie powodują emisji szkodliwych substancji do środowiska ani nie są wysoko energochłonne.

W swojej działalności troszczymy się zarówno o środowisko naturalne jak i o higieniczne warunki pracy.
Jesteśmy uczestnikiem programu "Czysty Biznes" prowadzonego przez Fundacje Partnerstwo dla Środowiska.